Příklady průvodních dopisů

I) Odpoveď na inzerát/vypísané výberové konanie

Ján Novák
Liesková 358
Sereď
tel.: 656565656
e-mail: novak(at)ma­il.com

Pán Ľuboš Kostolka
Všeobecná poradenská, a.s.
Obchodná 236
Bratislava

Vážený pán Kostolka,

som “všestranný konzultant”, ktorého hľadáte vo vašom inzeráte v dnešných Ranných novinách. Som konzultant s rozmanitými skúsenosťami a so schopnosťou adaptácie, keď to je potrebné. Mám silnú konzultačnú prax a veľmi dobré počítačové znalosti, ako požadujete.

 Teraz pracujem v prestížnej konzultačnej spoločnosti. Zo svojich projektov, ktoré som realizoval, môžem poskytnúť dobré referencie. Z vášho inzerátu som získal dojem, že pozícia u vás je veľmi podobná tej, na ktorej pracujem.

 Navyše k schopnostiam, ktoré uvádzam vo svojom životopise, ako je plánovanie, organizácia a riadenie, by som ešte rád zmienil, že mám certifikát z kurzu Project Manager usporiadaného prestížnym Management Institute.

 Kontaktujte ma, prosím, na telefónnom čísle alebo na mojej súkromnej e-mailovej adrese.

 Ďakujem za čas a posúdenie mojej žiadosti.

 S pozdravom,

 Ján Novák

 Poznámky a tipy:

 • Úvod z ukážky zaujme adresáta hneď v prvých sekundách a pravdepodobne ho primä k prečítaniu celého listu aj CV.

 • List je pomerne stručný, pritom však správne reaguje na požiadavky zmienené v inzeráte. Uvádza, čo má kandidát “navyše”. Ubezpečuje, že pozná prácu, ktorú by mal zastávať. Nenásilnou formou ponúka referencie.

II) Odpoveď na inzerát/vypísané výberové konanie

Všeobecná poradenská, a.s.
Odd. Ľudských zdrojov
Mgr. Ľuboš Kostolka
Obchodná 236
Praha

Vec: Odpoveď na inzerát

 Vážený pán Kostolka,

 čítal som Váš inzerát na pozíciu výkonného riaditeľa divízie a zaujalo ma, nakoľko Vaše požiadavky zodpovedajú môjmu profesijnému profilu, vzdelaniu a pracovným skúsenostiam.

 Priložené CV Vám poskytne prehľad o mojich pracovných výkonoch. Tu Vám predkladám porovnanie niektorých Vašich špecifických požiadaviek na pozíciu s mojimi schopnosťami.

Požadujete:

Ponúkam:

schopnosť koordinovať prácu tímu

skúsenosť s riadením 25-členného tímu 

schopnosť strategického plánovania, rozvoja, implementácie nových programov a operatívneho riadenia pri dosahovaní cieľov

skúsenosť s prípravou a zavedením novej stratégie riadenia zákazníckych požiadaviek

analytické schopnosti

úspešné riešenie zlepšenia efektivity práce oddelenia: analýza problému, návrh opatrení a ich zavedenie

schopnosť rozhodovať a riešiť problémy

úspech pri riešení množstva interných problémov fungovania oddelenia, redukcie personálu, zavedenia nových procesov a kontrol

znalosť finančného a personálneho manažmentu

skúsenosť v oboch oblastiach, zodpovednosť za rozpočet oddelenia a kompletné personálne riadenie

komunikačné schopnosti, schopnosť rokovať s ľuďmi

preukázateľná skúsenosť s vedením prezentácií, vystupovanie na konferenciách, skúsenosť s rokovaním s ľuďmi na rôznych úrovniach riadenia

 

Ako vidíte, moje skúsenosti a znalosti presne zodpovedajú vašim požiadavkám, domnievam sa preto, že som pravým človekom na pozíciu „výkonný riaditeľ divízie“. Dovolím si Vás kontaktovať a dohovoriť si s Vami interview. Neváhajte ma kontaktovať kedykoľvek na uvedenom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese. Teším sa na naše stretnutie.

 Ďakujem za Váš čas.

 S pozdravomJán Novák
Liesková 358
Sereď
tel.: 656565656
e-mail: novak (at) ma­il.com

 

Poznámky a tipy:

 • Toto je veľmi neobvyklý spôsob spracovania sprievodného listu. Zaujme už svojím grafickým usporiadaním do dvoch stĺpcov. Uľahčuje personalistovi časť jeho práce. Prehľadne upozorňuje na to, ako dobre a bez zvyšku sa zhodujú požiadavky firmy s tým, čo uchádzač ponúka.

 • Záver listu je veľmi odvážny. Uchádzač informuje o tom, že bude personalistu sám kontaktovať. Môže si to dovoliť, pretože veľmi presvedčivým spôsobom predviedol, že sa na danú pozíciu hodí.

 

III) Sprievodný list do personálnej agentúry

Pán Ľuboš Kostolka
Personálna poradenská, a.s.
Obchodná 236
Bratislava

Bratislava, dňa 5.5.2004

 Vážený pán Kostolka,

 ak máte klientov, ktorí hľadajú skúseného Brand Managera s preukázateľnými pracovnými výsledkami, rád by som na seba upozornil. Môj profesijný vývoj v oblasti marketingu prebiehal v takých spoločnostiach ako Posledná cigaretová, Zdravá výživa, Elba a Baliarne kávy. Kontaktujem Vás, lebo som dospel k názoru, že je čas na zmenu. Môj súčasný zamestnávateľ je v procese fúzie s inou spoločnosťou a ja vidím príležitosť nájsť novú pracovnú výzvu.

Ponúkam vašim klientom:

 • schopnosti strategického myslenia; úspešne som riadil vstup spoločnosti na trh, pracoval som tiež v oblasti PR, mám skúsenosť s prípravou a realizáciou programov brand managementu.

 • skúsenosť s vedením tímu, jeho motiváciou, riadením procesov a vedením projektov; som vodcovský typ zameraný na dosahovanie výsledkov.

 • výsledky pri zvyšovaní obratu spoločnosti, pri realizácii rozsiahlych komunikačných kampaní a marketingových stratégií.

Mám záujem najmä o pozície na západnom Slovensku, ale nebránim sa zaujímavým príležitostiam v celej SR. Zaujímavé sú pre mňa ponuky v oblasti marketing manažmentu – najmä strategické pozície v senior manažmente stredne veľkej spoločnosti pôsobiacej preferenčne na trhu FMCG. Taktiež pozícia Brand Managera v spoločnosti pôsobiacej v globálnom meradle je pre mňa výzvou. Riaditeľ PR a komunikácie je pre mňa taktiež motivujúca pozícia. Nástupný plat by mal byť na hranici 60 tis. Sk.

 Rád sa s Vami stretnem, aby sme prediskutovali možnosti uplatnenia u niektorého z Vašich klientov. Pre kontakt so mnou použite, prosím, nižšie uvedené spojenia.

 S pozdravom

Ján Novák
Liesková 358
Sereď
tel.: 656565656
e-mail: novak (at) ma­il.com

Poznámky a tipy:

 • Takto je možné “ponúknuť sa” personálnej agentúre bez toho, aby ste reagovali na konkrétny inzerát o výberovom konaní.

 • Veľmi dôležité pri tomto type listu je popísať pozície, ktoré sú pre vás zaujímavé, čo vlastne chcete robiť. Pre konzultanta agentúry sú to cenné informácie a zvýšia pravdepodobnosť vášho úspechu.

 • Všimnite si použitie tzv. “kľúčových slov” – heslá “FMCG” alebo Fast Moving Consumer Goods.

 • Pri vyšších manažérskych pozíciách alebo pri vysoko kvalifikovaných profesionáloch je prípustné informovať agentúru aj o svojich platových predstavách. Aj to upresňuje celkový profil uchádzača a zvyšuje šance na úspešnú spoluprácu. Toto pochopiteľne nie je možné odporučiť pri listoch adresovaných priamo do firmy, kde sa o prácu uchádzate. U kandidátov s menšou praxou alebo u menej kvalifikovaných pracovníkov nepôsobia také údaje dobre, ani keď kontaktujú personálnu agentúru. Úplne nevhodné je vznášať ďalšie požiadavky na benefity (ako sú auto či dokonca požiadavka na jeho značku a frekvenciu jeho obmeny, dĺžka dovolenky, penzijné pripoistenie a pod.)!IV) Sprievodný list tzv. “nevyžiadaný”, ktorý nereaguje na konkrétnu pozíciu

Pán Ľuboš Kostolka
Marketingová poradenská, a.s.
Obchodná 236
Bratislava

 Vec: Záujem o pracovnú pozíciu

 Vážený pán Kostolka,

 marketingové spoločnosti teraz zvyšujú nároky na svojich zamestnancov, lebo konkurenčná situácia na trhu je veľmi tvrdá. Preto potrebujú iba vzdelaných a skúsených profesionálov.

 Mám veľké skúsenosti v oblasti marketingového výskumu. Som autorom mnohých článkov o zlepšovaní účinnosti nástrojov marketingového výskumu publikovaných v renomovaných odborných médiách. Môžem vám teda poskytnúť hodnotnú pomoc pri naplňovaní cieľov vašej firmy, pri realizácii kľúčových projektov a zdokonaľovaní vašich marketingových nástrojov.

 V decembri dokončím svoju dizertačnú prácu a rád by som zúročil svoje doterajšie skúsenosti aj vzdelanie v oblasti marketingového výskumu v prestížnej marketingovej spoločnosti.

 Domnievam sa, že môj potenciál je pre vás použiteľný a prínosný, a preto si dovolím Vás kontaktovať kvôli dohovoreniu osobného pohovoru.

 Ďakujem za pozornosť.
Ján Novák
Liesková 358
Sereď
tel.: 656565656
e-mail: novak (at) ma­il.com

Poznámky a tipy:

 • Toto je spôsob, ako zaujať firmu, ktorá síce momentálne nikoho ako vy nehľadá, ale vy si ste istí, že práve pre ňu chcete pracovať. V liste sú kľúčové informácie o tom, čím môžete byť firme prospešní a prečo.

 • Aby ste mali istotu, že budete môcť so zástupcom spoločnosti prehovoriť, je vhodné ho upozorniť, že ho budete kontaktovať vy.

V) Sprievodný list tzv. “referenčný”

Pán Ľuboš Kostolka
Reklamná a komunikačná spoločnosť s r.o.
Obchodná 236
Bratislava

Vážený pán Kostolka,

pani Jana Veselá, výkonná riaditeľka agentúry Eleanora mi odporučila, aby som Vás kontaktoval vo veci otvorenej pozície PR Špecialista vo vašej spoločnosti.

 Ako redaktor Závažných listov som rozvinul svoj novinársky talent a skúsenosti. Kolektív Závažných listov je úzky, preto som mal možnosť naučiť sa aj redakčné formátovanie, tvorbu konceptov, korektúry, preniknúť do vydavateľských aktivít a poznať dohľad nad výrobou.

 Vďaka mojej súčasnej pozícii v spoločnosti Peter&Peter mám široký prehľad v oblasti komunikačných aktivít, od tvorby tlačových správ po prípravu obsahu direct mail kampaní.

 Som vysoko motivovaný a to bolo u predchádzajúcich zamestnávateľov cenené rýchlym profesijným postupom a rýchlym prideľovaním väčších právomocí a zodpovedností. Z pozície asistenta vydavateľa som v priebehu iba piatich mesiacov postúpil na post samostatného redaktora.

 Veľmi rád s Vami budem hovoriť o možnostiach, ako by som mohol byť prospešný vašej spoločnosti.

 S pozdravom

Ján Novák
Liesková 358
Sereď
tel.: 656565656
e-mail: novak (at) ma­il.com

 Poznámky a tipy:

 • Zmienka o osobe, ktorá vám odporučila kontaktovať túto spoločnosť, je zásadná. Čím “významnejší” človek je zmienený, tým väčšia je pochopiteľne vaša šanca na úspech. Jeho meno je potrebné uviesť hneď na začiatku, aby ste si boli istí, že si ho adresát prečíta.

 • Opäť je potrebné poukázať na svoje prednosti a skúsenosti a taktiež na to, čím môžete byť pre firmu prínosní.

 • Dobrá je aj zmienka o tom, ako ste boli hodnotení skoršími zamestnávateľmi.

 

VI) Sprievodný list čerstvého absolventa

Ján Novák
Liesková 358
Sereď
tel.: 656565656
e-mail: novak (at) ma­il.com

Pán Ľuboš Kostolka
Investičná s r.o.
Obchodná 236
Bratislava

 

Vážený pán Kostolka,

domnievam sa, že moje obchodné skúsenosti a osobnostné charakteristiky zo mňa robia veľmi dobrého kandidáta na pozíciu investičného makléra vašej spoločnosti.

 Práve som dokončil magisterský stupeň štúdia ekonómie so zameraním na obchod a marketing. Počas štúdia som pôsobil ako prezident študentskej marketingovej asociácie nazývanej Budúci lídri hospodárstva.

 Hoci som čerstvý absolvent, typickým absolventom nie som. Časť štúdií som absolvoval v USA, počas štúdia som pracoval ako agent rozhlasovej inzercie a taktiež som sa zaoberal predajom predplatného známeho denníka.

 Chcel by som teraz rozvinúť svoju kariéru na investičnom poli. Som pripravený osobne diskutovať o pozícii vo vašej spoločnosti. Dovolím si zavolať, aby sme sa dohovorili na termíne nášho stretnutia.

 Ďakujem za váš čas. S pozdravom

 Ján Novák

 Poznámky a tipy:

 

 • V tomto liste je potrebné najmä rozplynúť obavy personalistu, že čerstvý absolvent je príliš neskúsený. Dobrá je formulácia, že pisateľ nie je typickým absolventom. Môže vzbudiť záujem.

 

VII) Ako NEPÍSAŤ prvý odsek

Vážený pán Konečný,

 moja študentská skúsenosť z letnej brigády vo firme Snehuliak mi umožní porozumieť oveľa lepšie operatíve a dennému fungovaniu veľkej potravinárskej spoločnosti. Už mám čiastočné skúsenosti z jednodenných stáží v rôznych firmách v oblasti služieb a výroby. Hoci išlo o menšie úlohy, ktoré som mal na starosti, dokázal som dobre zvládnuť potrebu rozhodovania a organizácie vlastného času. Taktiež som preukázal svoju schopnosť pracovať v tíme, keď som v študentskej organizácii pripravoval program Dvere dokorán.

 Vážený pán Dufík,

v decembri ukončím Ekonomickú univerzitu odbor Investičné finančníctvo. Spoločne so svojou otvorenou mysľou a zmyslom pre detail Vám ponúkam unikátnu príležitosť posilniť Vašu organizáciu na poli investícií.

 

 Vážený pán Bradko,

 keď sme navštívil Košice pred niekoľkými týždňami, zaujalo ma, že som sa stretával takmer na každom kroku s prevádzkou vašej spoločnosti. Meno vašej firmy sa objavovalo taktiež v diskusiách, ktoré som viedol so svojimi obchodnými kolegami. Keďže mám veľký záujem o oblasť, v ktorej pôsobíte a mám nezanedbateľné skúsenosti na tomto poli, dovoľujem si zaslať Vám svoje CV.

 Poznámky a tipy:

 

 • V uvedených príkladoch je pisateľ v úvode zbytočne mnohoslovný a nejde priamo k veci. Adresátovi nie je na prvý pohľad jasné, o čo mu ide.

 

VIII) Ako PÍSAŤ prvý odsek

 Vážený pán Nekonečný,

 ihneď ako som dočítal váš inzerát, vedel som, že vás musím okamžite kontaktovať. Ako požadujete, som vysoko motivovaný, zvyknutý tvrdo pracovať a som zameraný na dosahovanie vytýčených cieľov. Pôsobenie vašej spoločnosti presne zodpovedá mojej predstave úspešnej firmy a úprimne verím, že mám dispozície byť nápomocný jej ďalšiemu rozvoju.

 

 Vážená pani Kopalová,

ako nedávny zamestnanec firmy pôsobiacej v podobnom odbore ako vaša spoločnosť, viem, že vaša korporácia je silná a rastúca organizácia, v ktorej by som mohol zhodnotiť svoje manažérske a marketingové skúsenosti získané počas štúdia aj praxe.

 

 Vážený pán Kováč,

 možno neuvažujete o prijatí čerstvého absolventa do pozície “Marketing Manager”, myslím si však, že hľadáte energickú, dynamickú, obetavú a lojálnu osobnosť. V súčasnej tvrdej konkurencii je potrebná flexibilita, otvorenosť a pripravenosť na zmeny. Som pripravený ponúknuť tieto vlastnosti spolu so znalosťami marketingu a manažmentu, ktoré som získal pri štúdiu, a všetkými pracovnými skúsenosťami, ktoré som načerpal v čase štúdia.

  Vážená pani Veselá,

 som nadšená pozíciou marketingový koordinátor vo vašej spoločnosti. Práve pracujem v reklamnej agentúre a vašu spoločnosť dobre poznám. Oslovujú ma najmä vaše firemné hodnoty a filozofia. Moje predchádzajúce skúsenosti a znalosti sú dobrým predpokladom, aby som bola vo vašej spoločnosti úspešná.

 Vážený pán Košík,

 kto z tých, ktorí pracujú v branži prenájmu áut, by nechcel prijať motiváciu a výzvu stať sa zamestnancom vedúcej firmy v tomto odbore? Som vážnym záujemcom o prácu pre vašu spoločnosť a ponúkam svoje najlepšie skúsenosti a talent na využitie pre ďalší úspech vašej firmy.

 Poznámky a tipy:

 • Pri písaní prvého odseku zapojte svoje tvorivé schopnosti a píšte neotrepane.

 

IX) Až príliš odvážny začiatok

 Vážený pán Zamarovský,

 zastavte nábor! Práve ste našli toho, koho hľadáte. Vážená pani Bulínová,

 práve držíte v rukách životopis, na ktorý čakáte. Neštudujte žiadny ďalší, som perfektný kandidát na vašu pozíciu.

 

Poznámky a tipy:

 • Nič sa nemá preháňať. Tieto úvody sprievodných listov sú napísané veľmi odvážne. Personalista môže byť nadšený, že narazil na priebojného človeka – ale často ho taký začiatok môže naopak iritovať. Veľa závisí na tom, o akú pozíciu sa uchádzate. Ak ide o tradičný post v konzervatívnej firme, takto zrejme neobstojíte.

 

X) Ako oživiť sprievodný list

Každého zamestnávateľa zaujíma predovšetkým, z akých schopností a skúseností môžete čerpať v jeho prospech. Pre vašu inšpiráciu uvádzame príklady schopností a znalostí:

 • komunikačné schopnosti (hovorené / písané)

 • schopnosť práce v tíme, umenie zaobchádzať s ľuďmi

 • schopnosť viesť tím či skupinu pracovníkov

 • pracovno-etické rysy – ako napr. sebamotivácia, ambicióznosť, iniciatíva, spoľahlivosť, pozitívny prístup, priebojnosť, pracovitosť, inteligencia, učenlivosť, logické myslenie

 Nasledujú špecifické výrazy z jednotlivých pracovných okruhov, ktoré tiež môžete použiť:

 Komunikačné schopnosti

 • schopnosť efektívnej komunikácie

 • schopnosť výstižného písaného prejavu

 • schopnosť načúvať

 • schopnosť pregnantne vyjadriť myšlienku

 • schopnosť viesť skupinovú diskusiu

 • schopnosť vyjednávania

 • schopnosť viesť rozhovor

 • presvedčovacie schopnosti

 

Výskum a plánovanie

 • schopnosť identifikácie problémov a potrieb

 • schopnosť navrhovať alternatíve riešenia

 • tvorivý prístup

 • schopnosť zhromažďovať a používať informácie

 • schopnosť riešenia problémov

 • schopnosť určovať ciele

 • schopnosť rozoznať dôležité od nepodstatného

 • analytické schopnosti

 

Vzťahy s ľuďmi

 • schopnosť načúvať

 • ochota poskytovať podporu ostatným

 • schopnosť motivácie

 • schopnosť poskytovať spätnú väzbu

 • schopnosť kooperácie

 • schopnosť delegovania právomocí

 • asertivita

 • všímavosťOrganizácia, vedenie, riadenie

 • schopnosť iniciovať a zavádzať nápady

 • schopnosť koordinovať aktivity a úlohy

 • schopnosť riadiť tímy

 • schopnosť odovzdávať myšlienky, koučing

 • schopnosť navrhovať zmeny

 • schopnosť predať vlastné myšlienky

 • schopnosť rozhodovať

 • schopnosť riešiť konfliktyKaždodenná operatíva

 • schopnosť riadiť si čas

 • pozornosť k detailom

 • dodržiavanie termínov

 • prijímanie zodpovednosti

 • plnenie úloh, dosahovanie cieľov

 • sebaorganizácia

 • rozhodovanie

 • kooperatívnosť

 • schopnosť práce pod tlakom

 • adaptabilita

 

XI) Ako meniť vyznenie sprievodného listu

Spôsob formulácie oznámenia ovplyvňuje vyznenie vášho listu a niečo o vás vypovedá. Je možné napríklad použiť viac, alebo menej razantné formulácie. Cítite rozdiel?

Verím, že moje predchádzajúce skúsenosti mi poskytujú jedinečné predpoklady pre…
vs.
Moje predchádzajúce skúsenosti mi poskytujú úplne jedinečné predpoklady pre…

Cítim, že by som bol prínosom…
vs.
Som si istý, že budem prínosom…

Domnievam sa, že môžem byť nápomocný ďalšiemu rozvoju….
vs.
Som presvedčený, že budem nápomocný…

 Namiesto vlastných úsudkov o sebe je lepšie použiť vyjadrenia vašich bývalých nadriadených či kolegov.


Mám výborné organizačné schopnosti a zmysel pre detail. Som schopná pracovať pod tlakom.
vs.
Môj nadriadený v predchádzajúcej pozícii oceňoval najmä moje organizačné schopnosti a zmysel pre detail, rovnako ako schopnosť pracovať pod tlakom.


Viem prijať zodpovednosť a dobre sa adaptujem na zmenu.
vs.
Môj predchádzajúci zamestnávateľ Vám potvrdí, že som bol poverený vysokou zodpovednosťou a s úspechom som reagoval na všetky zmeny.

 Ak použijete správnu formuláciu, môžete zmierniť vo svojej podstate negatívne oznámenie.


Hoci som doteraz nemal žiadnu príležitosť získať širšiu skúsenosť v odboru financií, disponujem všeobecným prehľadom a praxou na poli finančnej analýzy.
vs.
Mám kvalitný všeobecný prehľad v oblasti financií a získal som cennú skúsenosť na poli finančnej analýzy.


Hoci som nepracoval s tabuľkovým procesorom Lotus, rýchlo sa učím a som pripravený doplniť si potrebné znalosti.
vs.
Spĺňam vaše požiadavky na znalosť práce so spreadsheetmi. Viem pracovať s Excelom, čo je dokonca pokročilejší program než Lotus.XII) Dobrý záver sprievodného listu

 • Som presvedčený, že bude užitočné pre obe strany stretnúť sa osobne. Budem Vás kontaktovať….

 • Som si istá, že naša osobná schôdzka bude hodnotná a prínosná. Budeme môcť prediskutovať moju kvalifikáciu…

 • Veľmi rád by som sa s Vami stretol a nielen diskutoval o svojej kvalifikácii, ale aj Vám predviedol ukážky svojich prác…

 • Rád by som požiadal o interview, na ktorom by som mohol prezentovať svoju kvalifikáciu a dispozície pre danú pozíciu.

 • Životopis nesporne nemôže nahradiť osobný kontakt. Rád využijem príležitosť presvedčiť Vás osobne, že som vhodným kandidátom…

 • Privítam príležitosť diskutovať s Vami o možnostiach, ako môžem byť užitočný a prínosný pre vašu spoločnosť….

Topjobs.sk spája ľudí s prácou. Vyberajte si v aktuálnej ponuke práce z voľných pracovných miest nové zamestnanie, profesiu alebo brigádu.
Odpovede na najčastejšie otázky nájdete v online poradni.